A M Y D I M O

8986 软绵绵系列   绑带蝴蝶结
品牌:
AMYDIMO
价格:
249.00
材质:
半边绒
弹性:
高弹
厚度:
适中
尺码:
均码
颜色:
粉色
编号:
8986
产品详情

材     质:半边绒          

厚     度:适中

版     型:标准            

柔软指数:柔软      

弹性指数:高弹

颜     色: 粉色


A M Y D I M O
地址/Add:湖北省宜昌市西陵区张家岗3#AMYDIMO运营中心
邮箱/Mail:2320666666@qq.com